Lễ kỷ niệm Biên Hòa 320 năm hình thành và phát triển vào tối 28 – 12 được tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ðồng Nai long trọng tổ chức. Trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử đây là một dấu mốc quan trọng và đấu tranh cách mạng.

Giới thiệu về lịch sử hình thành

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ đã điểm lại quá trình vùng đất Biên Hòa 320 năm hình thành và phát triển. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược xứ Đàng trong từ mùa xuân Mậu Dần và thiết lập chủ quyền của Tổ quốc trên vùng đất mới phương nam, từ đây miền đất Đồng Nai – Gia Định đã xác lập được hệ thống hành chính thành lập dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn.

Nhiều thế hệ người Biên Hòa – Đồng Nai trải qua quá trình hình thành và phát triển, đã đứng lên kiên cường chống giặc, giữ làng, giữ đất. Đặc biệt, năm 1945, nhân dân Biên Hòa – Đồng Nai cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng dậy làm nên cách mạng tháng Tám lịch sử. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Biên Hòa – Đồng Nai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã lập nhiều chiến công vang dội, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, tiếp nối truyền thống hào hùng của “miền Đông gian lao mà anh dũng”, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn đoàn kết, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Biên Hòa 320 năm hình thành và phát triển

Hiện, với tổng số vốn lũy kế đến thời điểm này là hơn 35 tỷ USD, toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp, thu hút 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư, thu ngân sách nhiều năm liền đạt tốp năm tỉnh dẫn đầu cả nước. Đến nay, 133/133 xã và tám đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường khẳng định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai tiếp tục ra sức thi đua, giữ vững và phát huy là tỉnh đi đầu cả nước trong quá trình công nghiệp hóa. Trước mắt, phấn đấu năm 2019 được Chính phủ công nhận là tỉnh đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại lễ kỷ niệm Biên Hòa 320 năm hình thành và phát triển, với các tiết mục kết hợp giữa yếu tố văn hóa nghệ thuật truyền thống với hiện đại, sau phần diễn văn là chương trình nghệ thuật đặc biệt, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ của Ðoàn ca múa nhạc Ðồng Nai, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ðồng Nai và một số nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh.