ô nhiễm tại đồng nai -

Menu

ô nhiễm tại đồng nai

0-

Biện pháp khắc phục ô nhiễm sông Đồng Nai

Một trong những lưu vực sông lớn nhất nước ta là lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, chảy qua 11 tỉnh, thành phố phía Nam. Ở lưu vực sử...

0-

Tìm hiểu tình trạng sông Đồng Nai bị ô nhiễm trầm trọng

Tại phiên họp lần thứ 9 của ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, từ mà đại tá Dương Văn Linh, mô tả chất thải đổ...

0-

Một số giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Đồng Nai

Tình trạng ô nhiễm sông Đồng Nai được dư luận đặc biệt quan tâm kể từ lúc nhà máy của công ty Vedan xả một lượng nước thải không qua...