sông đồng nai bị ô nhiễm -

Menu

sông đồng nai bị ô nhiễm

0-

Tìm hiểu tình trạng sông Đồng Nai bị ô nhiễm trầm trọng

Tại phiên họp lần thứ 9 của ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, từ mà đại tá Dương Văn Linh, mô tả chất thải đổ...