2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm -

Menu

2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm

0-

Bộ Y tế sáng 2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó một ở TP HCM

Bộ Y tế sáng 2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó một ở TP HCM, một Quảng Ngãi, cùng liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách...