Bệnh nhân thứ 510 -

Menu

Bệnh nhân thứ 510

0-

Thông tin Bệnh nhân thứ 510, 517 và 518

Bệnh nhân thứ 510, 517 và 518 từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về TPHCM. Thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 bệnh...