Đà Nẵng Mất dấu F0 trong cộng đồng -

Menu

Đà Nẵng Mất dấu F0 trong cộng đồng

0-

Đà Nẵng Mất dấu F0 trong cộng đồng

Ông Trần Như Dương, Đội trưởng Điều tra giám sát dịch tại Đà Nẵng, nhận định mầm bệnh đã chui vào cộng đồng, nguy cơ lan cả làng xã, phải...