dịch -

Menu

dịch

0-

Top 8 Đại dịch đáng sợ nhất trong lịch sử Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch được địch nghĩa là “một bệnh dịch xảy ra trên toàn thế giới, hoặc trên một khu vực rất rộng, vượt...