Hai bệnh nhân Covid-19 du lịch cùng đoàn 21 người -

Menu

Hai bệnh nhân Covid-19 du lịch cùng đoàn 21 người

0-

Hai bệnh nhân Covid-19 du lịch cùng đoàn 21 người

Hai bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang là mẹ con, đã đi du lịch ở Đà Nẵng cùng đoàn 21 người. Ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang,...