môi trường đồng nai -

Menu

môi trường đồng nai

0-

Tìm hiểu để biết sông Đồng Nai ô nhiễm nặng do đâu?

Một trong 3 lưu vực sông lớn và quan trọng nhất tại Việt Nam là hệ thống sông Đồng Nai chảy qua 12 tỉnh, thành phía Nam. Thế nhưng, giới...