nữ bác sĩ việt nam -

Menu

nữ bác sĩ việt nam

Henriette Bùi Nữ bác sĩ thạo 7 thứ tiếng đầu tiên của Việt Nam
0-

Henriette Bùi Nữ bác sĩ thạo 7 thứ tiếng đầu tiên của Việt Nam

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức và giàu có nức tiếng thời bấy giờ. Bà sinh ngày 08/09/1906 tại Hà...