nữ tu André Randon -

Menu

nữ tu André Randon

André Randon Nữ tu cao niên nhất thế giới tròn 118 tuổi
0-

André Randon – Nữ tu cao niên nhất thế giới tròn 118 tuổi

Dòng Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô có một nữ tu tên là André Randon. Bà hiện đang sống ở Pháp, là nữ tu cao niên nhất thế giới,...