Đồng Nai miền nam -

Menu

Đồng Nai miền nam

0-

Đồng Nai miền nam có tình hình phát triển thế nào so với các tỉnh khác?

Đồng Nai là một tỉnh tiếp giáp với TPHCM và đi đầu trong sự phát triển kinh tế ở nước ta. Nơi đây có các tuyến giao thông huyết mạch...