lẩu tôm năm ri -

Menu

lẩu tôm năm ri

"Những con tôm ế" ngày xưa, giờ hấp dẫn thế này
0-

Cái giếng cổ ở Lò Heo – chuyện ngày xưa về quán Lẩu tôm Năm Ri

Anh Bùi Thuận biết nhiều chuyện hay ở Biên Hòa thuở xa xưa. Rất may là anh có dịp kể lại đây đó những câu chuyện ấy qua những bài...