vi phạm giao thông -

Menu

vi phạm giao thông

0-

Từ 1/1/2022 một số VPGT bị tăng mức phạt gấp 5-10 lần, tối đa 75 triệu

VPGT Ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị định 123 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông....

Các bước tra cứu, nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe thực hiện tại Cổng DVCQG
0-

Nộp phạt trực tuyến, nhận giấy tại nhà khi vi phạm giao thông

Từ ngày 1.7.2020, tất cả quyết định xử phạt vi phạm giao thông đã được nhập vào phần mềm. Các nội dung được trích xuất từ quyết định xử phạt...