xét nghiệm ADN -

Menu

xét nghiệm ADN

0-

Rất khó xét nghiệm ADN từ những hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Theo chuyên gia phân tích di truyền, với các mẫu hài cốt đã hỏa thiêu thành tro, than đen thì tỉ lệ xét nghiệm ADN thành công là rất thấp....