Bạn đang có miếng đất tại tỉnh Đồng Nai và bạn có nhu cầu tách thửa đất cho con cái. Tuy nhiên, hiện mọi người đang truyền tai nhau Đồng Nai không cho tách thửa? Vậy có thực sự quy định ở Đồng Nai là không cho tách thửa đất? Để giải đáp được câu hỏi này, hãy cùng mình đọc bài viết dưới đây.

Lý giải câu hỏi quy định ở Đồng Nai không cho tách thửa có đúng không?

Thay đổi lớn nhất trong quy định tại điều khoản 4 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND đó chính là bỏ quy định số thửa tối thiểu mà thay vào đó là diện tích. Để xác định Đồng Nai không cho tách thửa đúng hay không cần nắm rõ những quy định là:

  • Nếu như trước đây, những diện tích đất tại Đồng Nai có 10 thửa trở lên thì phải lập dự án về cơ sở hạ tầng. Còn nay từ 500m2 đến 2ha sẽ phải lập bản vẽ mặt bằng, từ 2ha trở lên phải lập dự án.
  • Đối với diện tích đất ở được tách thửa thì sẽ được quy định theo từng khu vực. Chẳng hạn như phường và các xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Tân Hành, Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh thì diện tích tối thiểu sau khi tách là 60m2. Còn xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng và thị trấn có diện tích tối thiểu sau khi tách 80m2, các xã còn lại 100m2.
  • Đối với đất nông nghiệp, các phường và xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn sẽ có diện tích tối thiểu được tách 500m2. Còn khu vực xã phường còn lại sẽ có diện tích tối thiểu 1ha.

Qua đó, việc mọi người truyền tai nhau về Đồng Nai không cho tách thửa là không còn nữa. Thay vào đó UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép tách thửa đất trở lại nhưng không dựa vào số thửa đất mà theo quy định diện tích tối thiểu sau khi tách.

Điều kiện và thủ tục tách thửa đất tại tỉnh Đồng Nai

Điều kiện tách thửa đất tại Đồng Nai

Để tách một mảnh đất tại Đồng Nai thì bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thửa đất đó phải được cấp một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác khi gắn liền với nhà đất…
  • Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại sau khi tách thửa phải lớn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định ở trên.

Thủ tục tách thửa đất tại Đồng Nai

Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên môi trường ở UBND huyện . Bên trong bộ hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK
  • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đã cấp

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã dễ dàng trả lời câu hỏi quy định ở Đồng Nai không cho tách thửa có đúng không? Qua đó, theo quy định mới nhất thì đã bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách thửa.