– Đơn đề nghị (mẫu CM3)Tải mẫu đơn đề nghị cấp CMND có xác nhận của Công an phường nơi ĐKHT thường trú (Anh/chị tải đơn này, điền đầy đủ thông tin và đến CA phường xin xác nhận).


Bộ phận một cửa tiếp nhận thông tin cấp, đổi CMND

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).

– Kê khai tờ khai cấp CMND.

– Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định.

– Nộp CMND cũ.

– Trong trường hợp đổi CMND do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh thì phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi đó.


Nơi trả hồ sơ cấp, đổi CMND

* Địa chỉ, thời gian:

– Địa chỉ: Công an thành phố Biên Hòa

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng.

– Số điện thoại: 0251.3821.018