Nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, chính xác và nhanh nhất đến mọi người,  hôm nay, Top 10 Biên Hòa sẽ chia sẻ thông tin về việc Làm Giấy khai sinh.

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật hộ tịch 2014

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật hộ tịch

Người dân kê khai các thông tin làm Giấy khai sinh tại UBND xã, phường, thị trấn

2. Luật sư tư vấn:

2.1 Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật hộ tịch năm 2014 về thẩm quyền đăng ký khai sinh:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Như vậy, nơi đăng ký khai sinh cho con không phụ thuộc vào nơi mà vợ chồng bạn đăng ký kết hôn. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh con tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bạn hoặc vợ bạn.

2.2 Hồ sơ đăng ký khai sinh cho con bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy chứng sinh (do Bệnh viện, Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp). Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Nếu không có người làm chứng, người đi khai sinh làm giấy cam đoan việc sinh là có thực.

– CMND/Hộ chiếu Việt Nam (bản chính và bản photo) của cha mẹ hoặc người đi làm thay.

– Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ.

– Điền mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

2.3 Trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho con:

– Sau khi tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ trên, cán bộ Tư pháp- hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, trình chủ tịch UBND cấp xã ký vào bản chính giấy khai sinh.

– Giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản chính.

– Thời hạn giải quyết cấp giấy giấy khai sinh: trong vòng 1 ngày. Trường hợp cần xác minh, không quá 5 ngày.

Sau khi nhận và kiểm tra các giấy tờ trên, cán bộ Tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký vào bản chính Giấy khai sinh.