THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
 LĨNH VỰC  Giáo dục dân tộc
 NỘI DUNG

CHI TIẾT

 a) Trình tự thực hiện:

  •  Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này.
  •  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (gọi là Trung tâm): Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ:
    • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể (01 lần, bằng Phiếu hướng dẫn) để đương sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định.
    • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; chuyển giao hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.
  •  Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên Phần mềm quản lý, giao kết quả hồ sơ về Trung tâm (nhận và giao kết quả hồ sơ thông qua nhân viên bưu điện).
  •  Bước 4: Trung tâm có trách nhiệm giao trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện cho đương sự.

 b) Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc Sonadezi, Số 1 – đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc nộp trực tuyến qua mạng (dịch vụ mức độ 3); gửi qua bằng hình thức dịch vụ bưu điện.

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 – Thành phần hồ sơ:

 – Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);

 – Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);

 – Học bạ cấp tiểu học (đối với dự tuyển vào cấp THCS), học bạ cấp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);

 – Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);

 – Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

 – Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 d) Thời hạn giải quyết: Theo đợt, trước khi khai giảng năm học.

 e) Đối tượng thực hiện TTHC:

 Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành,

 Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng theo quy định, nếu được ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT,

 Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng theo quy định.

 f) Cơ quan thực hiện TTHC:

 – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng GDĐT

 g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển học sinh PTDTNT của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. – Quyết định phê duyệt tổ chức tuyển học sinh PTDTNT của sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo.

 h) Phí, lệ phí: Không.

 i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

 j) Yêu cầu, điều kiện:

 Tuyển sinh cấp THCS theo phương thức xét tuyển; Tuyển sinh cấp THPT theo một trong ba phương thức sau: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

 – Việc tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 – Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích: Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng (học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Chế độ ưu tiên, khuyến khích do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

 k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/216 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đông của trường phổ thông dân tộc nội trú

(*) Thông tin tham khảo từ dịch vụ công Đồng Nai